Garantii üldtingimused

 1. Valveseadmestiku eesmärk on avastada sissetungid ja informeerida toimuvast kiiresti turvaettevõtet või hoone valdajat.
 2. Valveseadmestiku tööd kontrollib Valveseadmestiku keskseade, kuhu erinevad andurid edastavad info vastavalt paigaldatud valveseadmestikule sissetungi, klaasipurunemise, rõhumuutuse, vibratsiooni või tulekahju kohta.
 3. Valveseadmestiku keskseadmest toimub süsteemi töö juhtimine, anduritest tuleva info analüüs ja häirete edastamine, häireallika asukoha määramine, häirete salvestamine, süsteemi seisundi kontrollimine ning häirete kuuldavaks ning nähtavaks tegemine.
 4. Häire korral käivitab Valveseadmestiku keskseade sireeni ja/või vilkuri, lisaks võib keskseade edastada signaali vastavalt keskseadme sidekanali tüübile raadioside, telefoni, interneti või GSM/GPRSi teel turvaettevõttesse. Oluline on nimetatud sideliinide kaitstus väljaspool valveobjekti, et vältida häire edastumise katkestusi.
 5. Kui valveseadmestiku valvesse panekuks ja valvest mahavõtmiseks kasutatakse koodi, tohivad seda teada vaid Valveseadmestiku õigustatud kasutajad. Koodi valimine peab toimuma mitteõigustatud isikute eest varjatult. Koodi on soovitatav aeg-ajalt vahetada. Kui valveseadmestiku valvesse panekuks ja valvest maha võtmiseks kasutatakse muid vahendeid, peavad need olema selliselt kaitstud, et neid ei saaks ksautada kolmandad isikud.
 6. Valveseadmestik on varustatud akutoitega, mis tagab süsteemi töö voolukatkestuse korral.
 7. Infrapunaandurid reageerivad objekti (inimese, looma jt) soojuskiirgusele.
 8. Andur suunatakse nii, et sissetungija ruumi sisenemisel rakenduks häiresüsteem tööle kohe. Ruumis ei tohi olla kiirelt temperatuuri muutuvaid objekte ega vabalt liikuvaid koduloomi (koeri, kasse, lindusid, putukaid jt), mis võivad tekitada valehäireid (v.a. juhul, kui kasutusel on nn loomakindlad andurid).
 9. Infrapunaandureid ei kasutata niiskes või tolmuses keskkonnas.
 10. Juhtmeta Valveseadmestikule tuleb tagada töökeskkond, mille temperatuur vastutab  tootja poolt soovitatule.
 11. Infrapunaanduri toimeala peab olema täies ulatuses testitud, et veenduda, kas soovitud valveala on anduri valvatavas tsoonis. Anduri vaatevälja ette on keelatud paigutada esemeid (mööblit, kardinaid jms), mis takistavad anduril reageerida liikumisele või sissemurdmisele.
 12. Valveseadmestiku tõrgeteta töö tagamiseks on soovitav seda hooldada üks kuni kaks korda aastas.
 13. Rapid Security OÜ annab Valveseadmestiku seadmetele  ühe kuni  kahe aastase garantii. Garantii ei sisalda Valveseadmestiku korralist hooldust.
 14. Garantiiaega hakatakse arvestama Valveseadmestiku seadmete üleandmisest Tellijale.
 15. Valveseadmestiku mittevastavuse korral on õigus esitada seaduses sätestatud tähtaja jooksul pretensioon. Tarbijalemüügi korral vastutab Rapid Security OÜ Valveseadmestiku mittevastavuse eest vastavalt võlaõigusseadusele.
 16. Garantiiajal toimub seadmete remont või asendamine Rapid Security OÜ kulul, välja arvatud siis, kui:
  16.1 Valveseadmestiku seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlaks Tellija või kolmandate isikute süül või vääramatu jõu poolt põhjustatud asjaolude tõttu;
  16.2 Valveseadmestiku seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlaks nende kasutuskorra rikkumise (eiramise) tõttu (näiteks voolu kõikumisest tingitud aku mahtuvuse vähenemise, mehhaanilise seadme vigastuse ja keskkonna ebasobiliku muutuse tõttu, jms);
  16.3 Valveseadmestiku seadmete hooldust või remonti on teinud kolmas isik.
 17. Kui garantiiajal:
  17.1 selgub, et Valveseadmestiku seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlaks ühel p 17 loetletud põhjustest, kohustub Tellija kandma Valveseadmestiku seadmete parandamise või asendamisega seotud kulud (tehniku väljasõidu, Valveseadmestiku seadmete ja tööde maksumuse);
  17.2 Valveseadmestiku seade asendatakse, antakse asendatud seadmele algse garantiiga sama kestusega garantii;
  17.3 Valveseadmestiku seade parandatakse, pikeneb parandatud Valveseadmestiku seadme garantii paranduse aja võrra.

Garantiiõiguste kasutamiseks (nõuda rikkis Valveseadmestiku seadme parandamist või asendamist) on Tellijal võimalik pöörduda Rapid Security OÜ poole.