Rapid IVA süsteem on tarkvarapõhine intelligentne videoanalüütika,
mis aitab täielikult või osaliselt vabaneda mehitatud valvest, tänu millele sobib see suurepäraselt nii suuri territooriume omavatele ettevõtetele kui ka kohalikele omavalitsustele avalikus ruumis korra hoidmiseks.

 

 

Mida Rapid IVA endast kujutab?

Rapid IVA on tark videoanalüütika, mis koosneb kaameratest ja
serverilahendusest – kui kaamera jälgib valve all olevat territooriumit, siis nutikas tarkvara võimaldab tuvastada kõik ohtlikud situatsioonid, mida süsteemile on ette programmeeritud. Kui süsteem tuvastab eeldefineeritud probleemi, antakse sellest automaatselt Rapid Security juhtimiskeskusele märku. Näiteks on turvaliselt kontrolli all ka kõige suuremad territooriumid, mida mehitatud valve pole lihtsalt võimeline pidevalt jälgima. Piisav vahemaa ja õige kaamerate positsioneerimine välistab pimenurgad ning kogu territoorium on valve all. Hetkel, mil kaamera vaateväljas toimub midagi, mida seal olla ei tohiks, näiteks tulekahju, laadimisalale või varuväljapääsu ette pargitud sõiduk, liikumine keelualas vms, annab tark lahendus sellest koheselt operaatorile teada. Käsklused, mida nutikale valvesüsteemile õpetatakse, pannakse paika koostöös kliendiga ja kliendi vajadustest lähtuvalt.

Kui kaamera tuvastab, siis kes tegutseb?

Analüütiline videosüsteem teeb ise ära nii palju kui võimalik, ent lõpliku otsuse selle osas, kuidas reageerida, teeb ära spetsialist Rapid Security juhtimiskeskuses, mis töötab 24/7. Pöördkaamerate ning pildi- ja termokaamerate info põhjal on juhtimiskeskuse töötajal võimalus vajadusel saata objektile patrull, aga ka läbi ruuporisüsteemi suhelda kaamera vaatevälja jäävate isikutega ükskõik millises Eestimaa paigas. Sedasorti süsteemi eesmärk on võimalikult palju automatiseerida, aga lõpliku otsuse teeb ikkagi inimene.

 

Kellele Rapid IVA süsteemi kõige enam vaja on?

Intelligentset videosüsteemi saavad kasutada kõik ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kelle jaoks on oluline, et nende hallatav hoone või territoorium oleks hästi valvatud. Lisaks suure maa-alaga tootmishoonetele, päikese- ja tuuleparkidele ning ehitusobjektidele, kes on Rapid IVA peamised kasutajad, on üha enam hakanud nutikaid valvelahendusi kasutama ka kohalikud omavalitsused, sh ka lasteaia territooriumidel või linnaparkides. Sedalaadi süsteem aitab suurepäraselt vältida vandaalitsemist ning ebasoovitavat käitumist avalikes kohtades.

Veel enam, nutikale valvesüsteemile on võimalik „õpetada“ ka õnnetusi ennetama – näiteks talvisel ajal, mil mõne veekogu jääle on keelatud minna, annab kaamera koheselt märku, kui tuvastab keelatud piirkonnas liikumist. Nutikat valvesüsteemi on võimalik ka ajastada näiteks töötama üksnes öösiti, mis teeb sellest eriti paindliku lahenduse igale kasutajale. Rapid IVA süsteem sobib absoluutselt kõigile, kelle jaoks on oluline, et nende territoorium oleks kvaliteetselt valvatud ning kelle jaoks on samal ajal oluline ka valvesüsteemi rentaablus.

 

Kui taskukohane on Rapid IVA lahendus?

Rapid IVA süsteem on investeering ja arvutused näitavad tasuvust juba esimesel poolaastal. Pikaajaliselt võetuna tähendab see ühes kuus pea kümnekordset kokkuhoidu võrreldes mehitatud valvega. Intelligentse videosüsteemi kasuks räägib ka tõsiasi, et see ei jää kunagi ei haigeks, ei vaja puhkusepäevi ega oota suuremat töötasu riigipühadel.

 

 

Milliseid lisamugavusi ja -lahendusi Rapid IVA veel pakub?

Kõik eelpoolmainitule on esikohal lähtumine kliendi soovidest ja mugavusest. Töötame välja täpselt kliendi vajadusi ja soove arvestada tarkvaralahenduse.

Lisaks on veel võimalik:

  • valvata objekti reaalajas ning jälgida objektil toimuvat nutitelefonist
  • avada väravaid ja tõkkepuid
  • tuvastada autonumbreid ja isikuid
  • teostada objekti fotografeerimist
  • hinnata erinevatelt anduritelt saadavat informatsiooni (temperatuur, niiskus, heli, jmt)
  • analüüsida valveobjektil toimuvat, sh eristada objekte nende suuruse, kuju, liikumiskiiruse ja -trajektoori järgi
  • ennetada kahjude tekkimist ja õigusrikkumise toimepanemist
  • saada valveobjektil toimunu kohta aruandeid
  • otsida lihtsustatult sündmuste ajalugu