Rapid Security: Eesti vandaalipealinn asub Rakvere ligidal

?>

Kuigi Rakvere linnapea kurtis vandaalide võimutsemise üle linnas, osutub Eesti vandalismipealinnaks hoopis lähedalasuv Tamsalu, näitab Rapid Security varavastaste kuritegude analüüs. 

Viimase viie aasta jooksul on politsei Tamsalus registreerinud keskmiselt 4,8 vandaalitsemist iga tuhande elaniku kohta. Lisaks Tamsalule registreeritakse aastas üle nelja vandalismiakti tuhande elaniku kohta veel Narva-Jõesuus, Jõhvis, ja Tallinna Kesklinna linnaosas.

“Rakvere on tõepoolest kõige vandaalitsetum maakonnakeskus Eestis,” tunnistas turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma. “Kõige vähem pahatahtlikke lõhkumisi ja rikkumisi toimub Setomaa vallas ja üldse Kagu-Eestis.”

Üle 40% vandaalitsemistest sünnib avalikus kohas, inimeste elukohas satub vara vandaalide ohvriks kõige sagedamini õuealal või lahtises hoovis. Sagedamini lõhutakse veel korteris, trepikojas ja eramus. “Korteris ja eramajas tähendab see eeskätt katki visatud akent, sest iga uksepiida sodimist ilmselt politseis ei registreerita,” selgitas Põldma. “Juhuslikud lõhkujad ei otsi tähelepanu, videovalvega kodudes pannakse toime vaid üks protsent registreeritud vandaalitsemistest.”

Põldma kinnitusel on koduvalveseadmete hinnad viimastel aastatel langenud ning juhtmevaba, vajadust mööda laiendatava seadmekomplektiga valvepaketid maksavad kohati vähem kui üks perepizza kuus. “Veebruar on hea aeg kodu kaitsmiseks, sest märtsis hakkavad vargad käima suvilates ja talumajades, mais pööravad nad tähelepanu eramajadele ja hoovidele,” lisas ta.


Statistikasse on kaasatud varavastaste kuritegevuse andmed aastatest 2014-2019 ja kõik üle 1000 elanikuga Eesti omavalitsused ja asustusüksused.