Bosch IVA videovalvesüsteem

?>

Rapid Security pakub ainsana Eestis videoanalüüsil põhinevat valvesüsteemi

Rapid IVA Powered by Bosch®. See tipptehnoloogiline ja pidevalt arenev süsteem vähendab drastiliselt valvamisega seotud tööjõukulu, inimlikke eksitusi ja muid tavalise videovalve riske.

Intelligentne Rapid IVA Powered by Bosch ® võimaldab:

 • valvata objekti reaalajas,
 • jälgida valveobjektil toimuvat nutitelefonist,
 • minimeerida valehäireid,
 • avada väravaid ja tõkkepuid,
 • tuvastada autonumbreid ja isikuid,
 • hoiatada läbi ruupori territooriumile sisenejat,
 • asendada väliperimeetri valveandureid,
 • teostada objekti fotografeerimist,
 • analüüsida valveobjektil toimuvat,
 • eristada objekte nende suuruse, kuju, liikumiskiiruse ja –trajektoori järgi,
 • ennetada kahjude tekkimist ja õigusrikkumiste toimepanemist,
 • saada valveobjektil toimunu kohta aruandeid,
 • hinnata erinevatelt anduritelt saadavat informatsiooni (temperatuur, niiskus, heli, jne)
 • otsida lihtsustatult sündmuste ajalugu.

Rapid IVA Powered by Bosch süsteemis toimub põhjalik andmete kontroll ja töötlus, mistõttu edastatavad häired on usaldusväärsemad ja valehäireid esineb minimaalselt. Süsteem suudab katta piiramatu suurusega ala.

rapid-iva-skeem