SFTY

Nutikas turvavõrk kortermajale

Uue põlvkonna tule-, vee-, varga- ja temperatuurialarm.


NUTIKAM SUITSUANDUR
Juhtmevaba tehnoloogia teeb nutisuitsuandurite paigaldamise lihtsaks ja kaitseb tuleõnnetuse eest tervet maja. Wifi- ja raadiovõrgu kaudu ühendatud andurid teavitavad vee- või tuleõnnetusest naabreid, abistavad evakueerumisel ja teavitavad aegsasti isegi tühjenevast akust!

TURVALISUS KORTERMAJAS
Korterelamus sõltub Sinu ja Su pere turvalisus naabritest sama palju kui Sinust. Vaid võrgustatud turvaseadmed saavad õigeaegselt hoiatada kõiki elanikke. Valvekeskusega ühendamine lühendab reageerimisaega veelgi, sest häire saabudes teavitab häirekeskus viivitamata maja haldurit ja päästeametit.

PÄÄSTAME ELUSID
Põhjamaades juba laialt levinud SFTY nutialarm päästab iga kuu mõne inimelu. Lood on üsna sarnased: hilisõhtuse söögitegemise ajal uinunud elanik ei kuule suitsuanduri häiret, kodust lahkunud elanikul jääb vooluvõrku võimas küttekeha. Isegi aknalauale jäänud veepudel on päikesekiiri luubina koondades kardina süüdanud. SFTY käivitab esmalt kohaliku alarmi, kui omanik ei reageeri või ettenähtud aja jooksul valehäiret ei tühista, teavitab SFTY valvekeskust ja naabreid, juhendab evakueerumisel ja aitab evakueerunute üle arvet pidada.

OLED ÜHISTU JUHT VÕI HALDUR?
Tuleohutuse eest vastutab korteriühistu või hoone omanik. Ühistu juhi või halduri jaoks on SFTY rakenduses eraldi turvateabekeskus, mis annab ülevaate kogu maja seisundist, kõigist turvasündmustest ja SFTY vajalikest hooldustöödest.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Halduri juhtimiskeskus

Reaalajas ülevaade elanike turvalisusest

Tuleohutuse juhtpaneel

Maja ohutusseisundit, paigaldatud seadmeid ja nende töökorda saad mugavalt kontrollida nii arvutist kui nutitelefonist.

Teavituste edastamine ja logimine

SFTY süsteem testib regulaarselt enda valmisolekut ja edastab olulised teated nii elanikele kui haldurile.

Paindlikud tulekaitsetsoonid

Parimate evakuatsiooniteede määramiseks ja sensorite koostöö tõhustamiseks saab haldur jagada elamu erinevateks tulekahjutsoonideks.

Korterite ja ühisruumide valveseisund

Haldur saab reaalajas kontrollida kõigi valvetsoonide seisundit ja seadmete töökorda.

Elanike nimekiri ja kontaktandmed

Haldur saab reaalajas kontrollida kõigi valvetsoonide seisundit ja seadmete töökorda.

Ühendus valvekeskusega

Haldur saab reaalajas kontrollida kõigi valvetsoonide seisundit ja seadmete töökorda.

SFTY äpp

SFTY nutirakendus muudab turvalisuse lihtsaks. Äpp teavitab viivitamatult vee- ja tuleõnnetusest, sissemurdmisest, isegi temperatuuri muutumisest.

Isiklik turvavõrk
SFTY nutirakendus muudab turvalisuse lihtsaks. Äpp teavitab viivitamatult vee- ja tuleõnnetusest, sissemurdmisest, isegi temperatuuri muutumisest. Teave jõuab korteri omanikuni, tema valitud lähedasteni, sekkumist vajava juhtumi puhul majanaabriteni ning soovi korral ka valvekeskuseni.

Kaitstud kodu
Nutisuitsuandur teavitab suitsust kohaliku sireeniga, nutiseadme teavitusega ning hoiatab vajadusel ka majanaabreid. Nii saad tuleõnnetusele reageerida isegi kodust eemal viibides.

Rakendusega saad sisse-välja lülitada ka kutsumata külaliste eest kaitsva liikumisanduri.

Niiskusandur teavitab Sind veelekkest, temperatuuriandur hoiatab Sind näiteks lastetoa temperatuuri langemisel liiga madalale, aga teavitab ka lahti ununenud aknast või küttesüsteemi rikkest.

SFTY Sense

SFTY Sense nutiandur kaitseb Su kodu tuleõnnetuse eest ning jälgib ühtlasi ka liikumist, niiskust ja temperatuuri. Wifi ja raadiosidega suhtleb andur naabrite omadega, moodustades tervet maja katva nutika turvavõrgu. Samal ajal aitab SFTY Sense Sul enda kodu turvalisust jälgida ka eemal viibides. Kui nutiandur registreerib suitsu, teavitab ta sellest naabrite andureid iseseisva raadioside abil. Nii töötab häiresüsteem ka juhul, kui tuli on juba Wifi-seadmeid kahjustanud.

Telli