Valveteenus

?>

Tehniline valve

Mehitatud valve teenuse kohta loe alltpoolt!

Maailma tunnustatuimate tootjate valveseadmetest koostab Rapid Security iga kliendi jaoks parima turvavõrgu ettevõtte või kodu kaitseks.

Nutikad ja kõrgtehnoloogilised valveseadmed teavitavad juhtimiskeskust sissemurdmisest, kahtlastest liikumistest, akende-uste avamisest, aga ka vingugaasist, suitsust ja üleujutusest.

Sõltuvalt kokkuleppest ja olukorrast valvataval objektil saadab juhtimiskeskus kohale valvepatrulli, konsulteerib kliendiga edasise tegevuse või teavitab klienti häirest objektil.

Enamikku Rapid Security tehnilise valve lahendustest saab klient jälgida ja juhtida ka oma nutiseadmest ning vajadusel ise ohule reageerida. See tähendab, et parima hinna nimel võib klient objekti ka ise valvata, teavitades häire korral politseid, päästeametit või naabreid.

Mehitatud valve

Mehitatud valve vastutusrikkale objektile

Narvas ja Tallinnas pakub Rapid Security oma klientidele kaitset mehitatud valveteenusega. Erivahendite ja jälgimisseadmetega varustatud turvatöötaja kontrollib vajadusel saabumisi ja lahkumisi, registreerib ja laseb sisse-välja külastajaid, vajadusel tuvastab isikuid, ennetab ohtusid ja vajadusel reageerib ohuolukordadele.

Korrektset, vormis, eriväljaõppega ja klienditeeninduseks ette valmistatud turvatöötajat toetab objekti turvamisel Rapid Security juhtimiskeskus, kriisiolukorras kaasab ta vajadusel patrullekipaaži.

Mehitatud valvet soovitame vastutusrikastesse tegutsemiskohtadesse või objektidele, kuhu tehnilist valvet paigaldada pole otstarbekas.

Mehitatud valve teenib kõige paremini tööstus- ja logistikaettevõtete huve, tagades vastutusrikkal objektil turvalisuse ja lubades kliendil keskenduda olulisimale – enda põhitegevusele.

Patrullteenus üle Eesti

Rapid Security kliente kaitsevad turvapatrullid praktiliselt igas Eesti paigas, sealhulgas ka Tartus, Harjumaal ja muidugi Tallinna linnas. Pakume patrullteenust koostöös Eesti suurimate turvaettevõtetega. Nii ei ole tänavail küll Rapid Security logoga ekipaaže, kuid Rapidi klientide jaoks on turvaekipaažide “leviala” kõigi Eesti suuremate turvapatrulle pakkuvate turvaettevõtete tegutsemispiirkondade summa.

Turvapatrull teostab vajadusel visuaalse läbisõidukontrolli või öörahu kontrolli ning loomulikult reageerib juhtimiskeskusesse saabunud häiretele.

Patrull saabub objektile viivitamatult ja ei lahku enne, kui objektile on saabunud vara omanik või tema esindaja.