Rapid Bosch IVA videokaamerad

Rapid Security pakub ainsana Eestis intelligentsel videoanalüüsil põhinevat valvesüsteemi RAPID IVA POWERED BY BOSCH.
Tegemist on Bosch Security Systemsi poolt kasutusele võetud intelligentse videoanalüüsi süsteemi (IVA – Intelligent Video Analysis) edasiarendusega, mida uuendatakse ja täiendatakse pidevalt.
Võrreldes teiste lahendustega, toimub Rapid IVA powered by Bosch süsteemis palju põhjalikum andmete kontroll ja töötlus, mis tõttu edastatavad häired on usaldusväärsed ja valehäireid esineb
minimaalselt. Süsteemi on võimalik seadistada vastavalt kliendi soovile ja vajadustele.

Võttes kasutusele videovalvesüsteemi RAPID IVA POWERED BY BOSCH ®, saate vähendada riske, mis võivad tuleneda inimtegurist või traditsioonilise videovalve puudustest. Intelligentne videovalvesüsteem suudab katta piiramatu suurusega ala, jätmata seejuures märkamata väiksematki kõrvalekaldumist etteantud kriteeriumidest.

RAPID IVA POWERED BY BOSCH ® võimaldab:

 • valveobjekti reaalajas valvata, minimeerides valehäired;
 • avada väravaid ja tõkkepuid tuvastada autonumbreid ja isikuid;
 • läbi ruupori hoiatada objektile sisenejat;
 • asendada välisperimeetri valveandureid;
 • teostada objekti fotografeerimist;
 • analüüsida valveobjektil toimuvat, hinnata erinevatelt anduritelt saadavat informatsiooni (temperatuur, niiskus, heli jne);
 • eristada objekte nende suuruse, kuju, liikumiskiiruse ja -trajektooori järgi;
 • ennetada kahjude tekkimist ja õigusrikkumiste toimepanemist;
 • saada valveobjektil toimunu kohta aruandeid;
 • otsida sündmuste ajalugu lihtsustatud korras;
 • jälgida valveobjektil toimuvat nutitelefonist.

Kuidas IVA töötab, näide 2000 kaamera puhul:

rapid-iva-skeem