Tuleohutusteenused

Rapid Security OÜ teostab kinnisasja omaniku enesekontrolli ja koostab tuleohutusaruande ning esitab selle Päästeametile.

Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus
1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

 

Tuleohutusaruanne esitatakse Päästeinfosüsteemi üks kord aastas.
Tuleohutusaruannet ei koostata eluhoonete ja ruumide kohta.


Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha:

1. Büroohoones pindalaga üle 750 m2
2. Tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
3. Garaažis pindalaga üle 1000 m2

 

Rapid Security OÜ võtab enda kohustuseks teostada Tellija
hoones(-tes) tuleohutus kontrollid õigeaegselt ning esitada õiged andmed nagu EV kord ette näeb.