Analüütiline ja proaktiivne videovalve

Inimene ei suuda jälgida 100%-liselt Teie vara nii nagu teeb seda Rapid IVA

 

Intelligentne Rapid IVA võimaldab

  • teostada objekti fotografeerimist
  • analüüsida valveobjektil toimuvat
  • eristada objekte nende suuruse, kuju, liikumiskiiruse ja –trajektoori järgi
  • ennetada kahjude tekkimist ja õigusrikkumiste toimepanemist
  • saada valveobjektil toimunu kohta aruandeid
  • hinnata erinevatelt anduritelt saadavat informatsiooni (temperatuur, niiskus, heli, jne)
  • otsida lihtsustatult sündmuste ajalugu